Acte necesare obținerii permisului de conducere

Acte necesare obținerii permisului de conducere

Pe drumurile publice din România, un autovehicul poate fi condus doar dacă conducătorul posedă un permis de conducere valabil, corespunzător categoriei de autovehicul. Pentru a putea începe procesul necesar obținerii permisului de conducere, doritorii trebuie să:

 1. aibă vârsta minimă legală, pentru categoria de permis dorită;
 2. sa fie apți medical;
 3. sa fie apți psihologic;
 4. să fi urmat un curs de pregătire teoretic și unul de pregătire practică predate de instructori și profesori autorizați.

Pentru obținerea permisului de conducere, doritorii trebuie să urmeze cursurile unei școli de șofer. Cursurile durează cel puțin 5 săptămâni, sunt împărțite în 24 de ore de pregătire teoretică și 30 de ore de pregătire practică.

Pentru înscrierea la o școală de șoferi autorizată din România, trebuie urmat procesul de înscriere specific fiecarei școli în parte.

Dupa înscriere, cursantului îi va fi comunicat programul, urmând să aducă:

 • actul de identitate;
 • avizul psihologic;

Ce trebuie să conțină dosarul examenului auto pentru categoria B

 • fisa medicală, eliberată de o instituție autorizată de Poliția Municipiului;
 • fișa de școlarizare, completată prin dactilografiere;
 • avizul psihologic;
 • cazierul;
 • fotografii tip permis de conducere (2);
 • copie după buletin în format A4,
 • diploma de studii
 • permis de conducere (unde este cazul);
 • chitanța doveditoare pentru achitarea taxei de examen auto;
 • fișa de evidență a orelor de conducere, în original și copie.

 Permis de conducere nou

Se eliberează după ce s-au absolvit cursurile unei școli de șoferi și s-a trecut examenul pentru obținerea  permisului de conducere.

Acte necesare:

 • fișa deținătorului permisului de conducere ce trebuie în mod obligatoriu să fie completată prin dactilografiere(trebuie să aibă aplicată fotografia, să fie semnată de către solicitant, iar pe spate să fie lipit timbrul care a fost eliberat odată cu fotografiile);
 • chitanța din care să reiasă că s-a achitat contravaloarea permisului de conducere (poate fi platită la CEC)
 • copie după actul de identitate;
 • cazierul judiciar;
 • fișa medicală avizată din care să rezulte că deținătorul este apt pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice;
 • avizul psihologic;
 • copie după permis (pentru persoanele care doresc sa obtina o noua categorie sau sub categorie);
 • cerere tip;

* persoanele care solicită examinare pentru obținerea unui nou permis după anulare, este necesară și copia hotărârii judecătorești de condamnare (rămasă definitivă).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: