Codul Rutier Actualizat

Codul Rutier complet și  actualizat, împărțit pe articole de lege.

Legislație: Noul Cod Rutier al României. Modificări și actualizări cod rutier, chestionare auto, puncte penalizare. Legea circulației pe drumuri publice. Ordonanţa 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de. Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţiaCodul Rutier contine modificarile din ultimul an.

CODUL RUTIER: Capitolul VII (Răspunderea contravenţională)

Articolul 95  (1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele care  întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni, constituie contravenţie şi se  sancţionează cu avertisment ori cu amenda ca sancţiune principală şi, după caz, cu  una dintre sancţiunile contravenţionale complementare prevăzute la art. 96 alin. (2).  (2) Avertismentul consta în atenţionarea verbală sau scrisă …

CODUL RUTIER: Capitolul VII (Răspunderea contravenţională) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 2)

SECŢIUNEA a 3-a  Reguli pentru alţi participanţi la trafic  Articolul 70  (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducătorul acestuia trebuie  să aibă vârsta de cel puţin 16 ani.  (2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie  să aibă vârsta de cel puţin 14 ani.  (3) Bicicletele şi mopedele …

CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 2) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 1)

SECŢIUNEA 1  Obligaţiile participanţilor la trafic  Articolul 35  (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa  şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a  persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.  (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului …

CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 1) Read More »