CODUL RUTIER: Capitolul IV (Semnalizarea Rutieră)

Articolul 29 

(1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de  circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de  semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijează circulaţia, semnalele  speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele  conducătorilor de vehicule. 

(2) Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte şi semnalele poliţiştilor de frontieră,  ale îndrumătorilor de circulaţie ai Ministerului Apărării Naţionale, ale organelor fiscale  din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aflaţi în îndeplinirea atribuţiilor  de serviciu, ale agenţilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea  circulaţiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora,  ale membrilor patrulelor şcolare de circulaţie care acţionează în imediata apropiere a  unităţilor de învăţământ, precum şi ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din  regulament. 

(la 23-06-2010 Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 1 al art. XVIII din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 421 din 23 iunie 2010.) 

Articolul 30 

(1) Mijloacele de semnalizare rutieră sunt: 

a) sistemele de semnalizare luminoasă sau sonoră; 

b) indicatoarele; 

c) marcajele; 

d) alte dispozitive speciale. 

(2) Mijloacele de semnalizare rutieră se constituie într-un sistem unitar, se realizează  şi se instalează astfel încât să fie observate cu uşurinţă şi de la o distanţă adecvată,  atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, de cei cărora li se adresează şi trebuie să  fie în deplină concordanţă între ele, precum şi într-o stare tehnică de funcţionare  corespunzătoare. 

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii au următoarele  semnificaţii: 

a) semnalul de culoare verde permite trecerea;

b) semnalul de culoare roşie interzice trecerea; 

c) semnalul de culoare galbenă împreună cu cel de culoare roşie interzic trecerea. 

(4) Mijloacele de semnalizare rutieră, precum şi alte dispozitive speciale de acest fel  se asigură, se instalează şi se întreţin prin grija administratorului drumului public  respectiv ori al căii ferate, după caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutieră şi a dispozitivelor speciale se execută numai cu avizul prealabil al poliţiei rutiere. 

(5) Mijloacele de semnalizare şi presemnalizare a intersecţiilor dintre două drumuri de  categorii diferite se asigura, se instalează şi se întreţin de către administratorul fiecărui  drum, cu respectarea modului de reglementare a circulaţiei stabilit în nodul rutier  respectiv. 

(6) Mijloacele de semnalizare rutieră pot fi însoţite şi de dispozitive speciale de  avertizare. 

(7) Se interzic: 

a) amplasarea, în zona drumului public, de construcţii, panouri sau dispozitive ce pot  fi confundate cu indicatoarele sau cu instalaţiile ce servesc la semnalizarea rutieră ori  realizarea de amenajări sau alte obstacole care sunt de natură să limiteze vizibilitatea  ori eficacitatea acestora, să stânjenească participanţii la trafic sau să le distragă  atenţia, punând în pericol siguranţa circulaţiei; 

b) lipirea de afişe, inscripţii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc  la semnalizarea rutieră, inclusiv pe suporturile acestora. 

Articolul 31 

Participanţii la trafic trebuie să respecte regulile de circulaţie, semnalele, indicaţiile şi  dispoziţiile poliţistului rutier, precum şi semnificaţia diferitelor tipuri de mijloace de  semnalizare rutieră, în următoarea ordine de prioritate: 

a) semnalele, indicaţiile şi dispoziţiile poliţistului rutier; 

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor,  prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b); 

c) semnalizarea temporară care modifică regimul normal de desfăşurare a circulaţiei; d) semnalele luminoase sau sonore; 

e) indicatoarele; 

f) marcajele; 

g) regulile de circulaţie.

Articolul 32 

(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele  de iluminare montate pe autovehicule şi au următoarele semnificaţii: 

a) lumina roşie obligă participanţii la trafic să oprească în direcţia de mers cât mai  aproape de marginea drumului; 

b) lumina albastră obligă participanţii la trafic să acorde prioritate de trecere; c) lumina galbenă obligă participanţii la trafic să circule cu atenţie. (2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase: a) pentru lumina roşie – autovehiculele aparţinând poliţiei şi pompierilor; 

b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de  frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulanţă sau  medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale  Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei  Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele  de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni  de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă; 

(la 01-09-2014 Lit. b) a alin. (2) al art. 32 a fost modificată de pct. 16 al art. I din  ORDONANŢA nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din  29 august 2014.) 

c) pentru lumina galbenă – autovehiculele cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit  depăşite ori care însoţesc asemenea vehicule, cele care transportă anumite mărfuri  sau substanţe periculoase, cele destinate întreţinerii, reparării ori verificării unor lucrări  efectuate în partea carosabilă sau executării unor lucrări de drumuri, curăţeniei  străzilor, deszăpezirii sau tractării, transportului şi depanării autovehiculelor ramase în  pană sau avariate, precum şi tractoarele care tractează utilajele agricole şi tehnologice  cu dimensiuni de gabarit depăşite. 

(la 29-06-2007 Lit. c) a alin. (2) al art. 32 a fost modificată de pct. 12 al art. I din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 443 din 29 iunie 2007.) 

(3) Autovehiculele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) trebuie să fie echipate şi cu mijloace  speciale sonore de avertizare. 

(4) Pe autovehiculele aparţinând poliţiei şi pe cele prevăzute la alin. (2) lit. c) pot fi  instalate şi dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participanţilor la trafic. 

(4^1) Pe autovehiculele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, inscripţionate  vizibil cu denumirea şi sigla instituţiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive 

luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a  autovehiculelor în scopul exercitării atribuţiilor de control specifice, potrivit legii. 

(la 23-06-2010 Alin. (4^1) al art. 32 a fost introdus de pct. 3 al art. XVIII din  ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL  nr. 421 din 23 iunie 2010.) 

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifică sau se  omologhează de autoritatea competentă, potrivit legii. Condiţiile de utilizare a acestora  se stabilesc prin regulament. 

Articolul 33 

(1) Semnalizarea şi amenajările rutiere necesare pe drumurile publice se asigură de  către administratorul drumului respectiv şi se efectuează numai cu avizul poliţiei  rutiere. 

(2) Semnalizarea lucrărilor care se execută pe drumurile publice este obligatorie.  Aceasta este însoţită pe timpul nopţii de lămpi cu lumină galbenă intermitentă sau în  cascadă şi se efectuează de către executantul lucrărilor, cu avizul poliţiei rutiere, astfel  încât să asigure deplasarea în siguranţă a tuturor participanţilor la trafic, conform  reglementărilor în vigoare. 

(la 16-05-2016 Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 93 din 11  mai 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 13 mai 2016.) 

(3) Semnalizarea şi amenajările rutiere se definesc şi se realizează în condiţiile stabilite  prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. 

Articolul 34 

Condiţiile de circulaţie pe viaducte şi în tunele, precum şi semnalizarea acestora se  stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *