CODUL RUTIER: Capitolul VI (Infracţiuni şi pedepse)

Articolul 84 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 84 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 85 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 85 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 86 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 86 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 87 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 87 a fost abrogat de pct. 1 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 88 

(1) Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în  condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale  instituţiilor medicale: 

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate; 

b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând  Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare; 

c) în interiorul unităţilor medico-legale.

(la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 88 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(1^1) Medicul, asistentul medical sau persoana cu pregătire medicală de specialitate  din echipajul ambulanţei sau autospecialei aparţinând Serviciului mobil de urgenţă,  reanimare şi descarcerare, care intervine la evenimentele în legătură cu traficul rutier,  poate recolta mostre biologice în măsura în care prin aceasta nu se afectează  acordarea asistenţei medicale de urgenţă sau de prim ajutor, precum şi în situaţia în  care persoana implicată într-un accident de circulaţie refuză transportul de urgenţă la  o unitate sanitară sau starea sa de sănătate nu impune acest transport. 

(la 01-09-2014 Alin. (1^1) al art. 88 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(1^2) Recoltarea mostrelor biologice se face cu respectarea normelor stabilite potrivit  art. 125 lit. c). 

(la 01-09-2014 Alin. (1^2) al art. 88 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(1^3) Transportul mostrelor biologice, recoltate în condiţiile alin. (1^1), la unitatea  medico-legală în vederea realizării analizei toxicologice, va fi efectuat de către poliţistul  rutier. 

(la 01-09-2014 Alin. (1^3) al art. 88 a fost introdus de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 635 din 29 august  2014.) 

(2) Stabilirea concentraţiei de alcool sau a prezenţei în organism de substanţe  psihoactive se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele  metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii. 

(3) Stabilirea prezenţei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminară a prezenţei  în organism a unor substanţe psihoactive se face de către poliţia rutieră, cu ajutorul  unor mijloace tehnice certificate. 

(4) Stabilirea concentraţiei de alcool în aerul expirat se face de către poliţia rutieră, cu  ajutorul unui mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic. 

(5) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede  obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată de poliţistul rutier cu un mijloc  tehnic omologat şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de până la  0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, îi poate solicita acestuia să i se recolteze mostre  biologice în cadrul unităţilor sau instituţiilor medicale prevăzute la alin. (1), în vederea  stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge.

(6) Persoana care conduce pe drumurile publice un vehicul pentru care legea prevede  obligativitatea deţinerii permisului de conducere, testată cu un mijloc tehnic omologat  şi verificat metrologic şi depistată ca având o concentraţie de peste 0,40 mg/l alcool  pur în aerul expirat, este obligată să se supună recoltării mostrelor biologice, în vederea 

stabilirii îmbibaţiei de alcool în sânge. 

(7) Conducătorilor de vehicule pentru care legea prevede obligativitatea deţinerii  permisului de conducere, testaţi în trafic cu un mijloc certificat care indică prezenţa în  organism a unor substanţe psihoactive, li se recoltează obligatoriu mostre biologice. 

(la 01-02-2014 Art. 88 a fost modificat de pct. 2 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 89 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 89 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 90 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 90 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 91 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 91 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 92 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 92 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.)

Articolul 93 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 93 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.) 

Articolul 94 

Abrogat. 

(la 01-02-2014 Art. 94 a fost abrogat de pct. 3 al art. 121 din Titlul II din LEGEA nr.  187 din 24 octombrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 12 noiembrie  2012.)

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: