CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 1)

SECŢIUNEA 1  Obligaţiile participanţilor la trafic  Articolul 35  (1) Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să nu afecteze fluenţa  şi siguranţa circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporala a  persoanelor şi să nu aducă prejudicii proprietăţii publice ori private.  (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi ca, la cererea poliţistului …

CODUL RUTIER: Capitolul V (Reguli de circulație- Partea 1) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul IV (Semnalizarea Rutieră)

Articolul 29  (1) Circulaţia pe drumurile publice se desfăşoară în conformitate cu regulile de  circulaţie şi cu respectarea semnificaţiei semnalizării rutiere realizate prin mijloacele de  semnalizare, semnalele şi indicaţiile poliţistului rutier care dirijează circulaţia, semnalele  speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporară şi semnalele  conducătorilor de vehicule.  (2) Participanţii la trafic sunt obligaţi …

CODUL RUTIER: Capitolul IV (Semnalizarea Rutieră) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul III (Conducătorii de vehicule)

SECŢIUNEA 1  Dispoziţii generale  Articolul 20  (1) Pentru a conduce pe drumurile publice autovehicule, tramvaie ori tractoare  agricole sau forestiere, conducătorii acestora trebuie să posede permis de conducere  corespunzător.  (la 01-09-2014 Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA  nr. 21 din 26 august 2014, publicată în …

CODUL RUTIER: Capitolul III (Conducătorii de vehicule) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul II (Vehiculele)

SECŢIUNEA 1  Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora Articolul 7  Orice vehicul care circulă pe drumurile publice trebuie să corespundă normelor tehnice  privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei.  Articolul 8  Pentru a fi conduse pe drumurile publice, fiecare autovehicul, tractor agricol sau  forestier şi tramvai trebuie să fie dotat cu …

CODUL RUTIER: Capitolul II (Vehiculele) Read More »