CODUL RUTIER: Capitolul X (Dispoziții finale)

Articolul 131 În desfășurarea activităților de prevenire a accidentelor rutiere, poliția rutieră poate solicita sprijinul unor asociații profesionale și al unor conducători de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.(la 01-09-2014, Art. 131 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. …

CODUL RUTIER: Capitolul X (Dispoziții finale) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul IX (Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice)

Articolul 122 Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții: a) ia măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează; b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a echipamentelor destinate siguranței circulației pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare; c) autorizează efectuarea lucrărilor în zonele …

CODUL RUTIER: Capitolul IX (Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul VIII (Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției)

Articolul 118 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspendă executarea amenzii și a sancțiunii contravenționale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de la data …

CODUL RUTIER: Capitolul VIII (Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul VII (Răspunderea contravenţională) -Partea III

Articolul 113 (1) Permisul de conducere se restituie titularului: a) la expirarea perioadei de suspendare; b) abrogată;(la 29-06-2007, Lit. b) a alin. (1) al art. 113 a fost abrogată de pct. 54 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 69 din 28 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2007. ) c) la încetarea măsurii de …

CODUL RUTIER: Capitolul VII (Răspunderea contravenţională) -Partea III Read More »