Redobândirea (recuperarea) permisului de conducere ANULAT

Pentru a fi clar de la început, vom face diferența între termenii suspendare și anulare:

SUSPENDAREA permisului de conducere, reprezintă suspendarea dreptului de a conduce pe o anumită perioadă de timp, între 30 și 90 de zile. Mai multe informații despre acest subiect găsești aici .

ANULAREA permisului de conducere, se referă la anularea dreptului de a conduce, permisul este desființat, iar titularul pierde dreptul de a conduce. El trebuie să obțină un permis nou pentru a putea conduce.

Când poți să îți recuperezi permisul anulat ?

Dacă anularea permisului s-a realizat ca urmare a săvârșirii faptelor prevăzute în art.114, alin.1 din OUG 195/2002 (anexat mai jos), există posibilitatea obținerii unui nou document de conducere.

Art. 114(1) Anularea permisului de conducere se dispune în următoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune care a avut ca rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, săvârşită ca urmare a nerespectării regulilor de circulaţie;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru infracțiunile prevăzute la art. 334 alin. (2) și (4), art. 335 alin. (2), art. 336, 337, art. 338 alin. (1), art. 339 alin. (2), (3) și (4) din Codul penal;

c) abrogat;

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanță prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal;

e) permisul de conducere a fost obţinut cu încălcarea normelor legale, situaţie constatată de instanţa competentă;

f) permisul de conducere a fost obţinut în perioada în care titularul era cercetat sau judecat în cadrul unui proces penal pentru săvârşirea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, atunci când acesta a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Susținerea examenului de redobândire a permisului, pentru toate categoriile dobândite anterior, este posibilă doar dacă se îndeplinește una dintre condițiile din art.116, alin.1, lit. a, b, c, d (anexat mai jos):

Art. 116

(1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una dintre situaţiile următoare:

a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;

b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. i) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.

Cum îl recuperezi?

Dacă cele de mai sus sunt îndeplinite, solicitantul poate să înceapă demersul pentru obținerea permisului anulat. În primul rând acesta trebuie să se înscrie la o școala de șoferi autorizată și să urmeze din nou cursurile pentru categoria respectivă.

De asemenea, pentru a putea susține examenul de conducere trebuie întocmit un dosar care să conțină următoarele documente:

1.   Cerere de înscriere (doc / pdf);
2.   Fișa similară celei de școlarizare completată;
3.   Certificatul de cazier judiciar cu valabilitate de 6 luni de la data emiterii;
4.   Documentul de identitate – original și copie; 
6.   Chitanța de plată a permisului de conducere în valoare de 68 lei care se poate achita și la TREZORERIE.
7.   Fișa medicală – tip,
8.   Documente care să facă dovada că se afla în una dintre situațiile prevăzute de art. 116 alin. (1) din ordonanța de urgență nr.195/2002 – numai pentru persoanele aflate în unul dintre cazurile prevăzute la art. 24 alin. (6) din același act normativ.
9. Copia hotărârii judecatorești de condamnare, rămasă definitivă.
10. Aviz psihologic.

Dosarul, cuprizând toate documentele de mai sus, se depune personal de către titular la ghișeul unității DRPCIV la care este solicitată examinarea. La depunerea dosarului, titularul trebuie să aibă asupra sa actul de identitate în original.

Examinarea pentru obținerea unui nou permis de conducere constă în susținerea probei teoretice și practice, după cum este prevăzut în Regulamentul de aplicare OUG 195/2002.

Pentru o pregătire sigură și completă folosește aplicația SoferOnline. Mult succes!

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: