Examen Auto: Sala (Proba Teoretica)

Următoarea etapă după finalizarea orelor de legislație și a ședințelor de condus, în cadrul unei școli de șoferi, este susținerea celor două examene, prima dată proba teoretică, iar dacă ești admis/ă la aceasta, cea practică.

Proba Teoretică

Primul pas este să te programezi pentru înregistrarea dosarului la sediul DRPCIV din județul în care vei susține examenele. Programarea se face online, pe site-ul oficial DRPCIV. În majoritatea cazurilor, în aceeași zi vei susține și proba teoretică (sala).

Parcurs Examen

Te prezinți la sediul DRPCIV în ziua și la ora la care a fost făcută programarea. Mergi la ghișeul indicat în detaliile programării, cu toate documentele necesare în dosarul cursantului. Un membru al personalului DRPCIV îți va înregistra dosarul și tot atunci vei face și poza pentru permis. După care, vei primi dosarul înapoi și vei intra în sala de examinare. Un angajat DRPCIV îți va cere să prezinți actul de identitate și dosarul. După verificare, vei primi un cod de bare și te vei așeza în fața unuia dintre calculatoare. Membrul personalului DRPCIV va anunța începerea probei teoretice. Atunci vei scana codul de bare și vei intra în examen.

Pentru fiecare întrebare trebuie să realizezi următoarele acțiuni:

  • să atingi butoanele ce corespund variantelor corecte (o întrebare poate avea un singur răspuns corect, două sau trei);
  • după ce ai selectat răspunsurile, poți alege oricare dintre opțiunile: Răspund mai târziuȘterge răspunsurileTrimite răspunsul.

Pe ecran vei vedea în permanență:

  • numărul inițial de întrebări.
  • numărul de întrebări rămase.
  • numărul de răspunsuri corecte.
  • numărul de răspunsuri greșite.
  • timpul care a rămas.

Numărul minim de răspunsuri corecte este de 17 întrebări pentru categoria A, iar pentru categoria B, 22 de întrebări. Dacă ai făcut cel puțin acest punctaj, înainte de expirarea timpului alocat, ești declarat admis la categoria respectivă si îți va apărea mesajul „Testul a luat sfârșit. Ați fost declarat ADMIS la examenul de teorie”.

Sistemul afișează rezultatul „Admis” sau „Respins“. Rezultatul va fi trecut și pe fișa ta de școlarizare.

Criterii pentru diferite categorii de permis

Fișa de școlarizare - Rezultat proba teoretică

Întrebările din cadrul probei teoretice sunt diferite pentru fiecare categorie de permis. De asemenea, atât numărul lor, cât și criteriile de promovabilitate diferă. Astfel:

a) pentru categoriile AM, A1, A2 si A, examenul este format din 20 de întrebări, timpul alocat fiind de 20 de minute. Este declarat „admis” candidatul care rezolvă corect cel puțin 17 întrebări;

b) pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb și Tv, examenul este format din 26 de întrebări, timpul oferit pentru rezolvare fiind de 30 de minute. Candidatul trebuie să rezolve corect cel puțin 22 de întrebări, pentru a promova.

c) pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E si DE, examenul este format din 11 întrebări, timpul oferit pentru rezolvare fiind de 15 minute. Este declarat „admis” candidatul care rezolvă corect cel puțin 9 întrebări.


Nu va promova examenul, candidatul care nu a rezolvat corect numărul minim de întrebări sau nu s-a încadrat în timpul alocat. De asemena, candidatul este declarat respins și în cazul în care a comis fraudă sau dacă nu a respectat interdicțiile și obligațiile prevăzute la art. 11 alin. (6) si (7).

Te poți pregăti pentru proba teoretică folosind aplicația SoferOnline. Aceasta conține chestionarele oficiale DRPCIV și teste, întocmai ca la examen.

Descarcă aplicația: Android sau iPhone.

Spor la chestionare și mult succes la examene! ^-^

Citește și despre: Parcursul la cea de a doua probă, traseul.

2 thoughts on “Examen Auto: Sala (Proba Teoretica)”

  1. mihai-raul geanta

    Vă rugăm să corectați sau să eliminați opțiunea în limba germană. Am ales asta și am fost de fapt uluit. Nu am putut înțelege multe propoziții

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *