reguli

Anexă (Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere)

Categoriile de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere, prevăzute la art. 20 alin. (2), se definesc astfel: a) categoria AM: mopede a căror viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h;(la 11-02-2020, Litera a) din Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 19, Articolul I din ORDONANȚA DE …

Anexă (Categorii de vehicule pentru care se eliberează permisul de conducere) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul X (Dispoziții finale)

Articolul 131 În desfășurarea activităților de prevenire a accidentelor rutiere, poliția rutieră poate solicita sprijinul unor asociații profesionale și al unor conducători de autovehicule și tractoare agricole sau forestiere, care consimt să participe voluntar la acestea, conform legii.(la 01-09-2014, Art. 131 a fost modificat de lit. d) a pct. 35 al art. I din ORDONANȚA nr. …

CODUL RUTIER: Capitolul X (Dispoziții finale) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul IX (Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice)

Articolul 122 Ministerul Transporturilor are următoarele atribuții: a) ia măsuri pentru menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumurilor pe care le administrează; b) ia măsuri pentru instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră, precum și a echipamentelor destinate siguranței circulației pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare; c) autorizează efectuarea lucrărilor în zonele …

CODUL RUTIER: Capitolul IX (Atribuții ale unor ministere și ale altor autorități ale administrației publice) Read More »

CODUL RUTIER: Capitolul VIII (Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției)

Articolul 118 (1) Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de competență a fost constatată fapta. (2) Plângerea suspendă executarea amenzii și a sancțiunii contravenționale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției de la data …

CODUL RUTIER: Capitolul VIII (Căi de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției) Read More »